รูปภาพ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี โดย ดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย

แสดงความคิดเห็น

รายละเอียดรูป