Review Sankampaeng Hot Spring

Kunakorn Ruksitanondha
2020-10-22 15:18:42

บล็อกนี้เปลี่ยนจากเที่ยวทางภาคกลางมาเที่ยวภาคเหนือบ้างนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลยครับ จะเป็นที่ไหนตามกันมาเลยครับ
น้ำพุร้อนสันกำแพง แม่ออน เชียงใหม่
น้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออน (อันนี้เดาเอาเองนะครับ) เมื่อก่อนนี้อาจจะขึ้นอยู่กับอำเภอสันกำแพง ต่อมามีการตั้งอำเภอแม่ออนและแบ่งเขตปกครองใหม่จึงขึ้นอยู่กับอำเภอแม่ออน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางอำเภอสันกำแพงประมาณ 34 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง เชียงใหม่ – สันกำแพง
น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานานแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและต้นไม้ เดิมที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและมีธารน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ชาวบ้านจะมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ อาบน้ำแร่ ต้มหน่อไม้ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 น้ำมันมีราคาแพง รัฐบาลจึงมองหาแหล่งพลังงานทดแทนที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนน้ำมัน ซึ่งพื้นที่ของน้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริจากการสำรวจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2515 - 2526 พื้นที่นี้มีพลังงานความร้อน เพีองพอสำหรับใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแพงกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันโครงการนี้จึงถูกระงับไว้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด โดยมี ฯพณฯ ดร. ประกอบ หุดสิงห์ เป็นประธานโครงการฯ ให้การสนับสนุนให้บริเวณน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณนี้มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 31 ไร่ และอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 44 ไร่จึงได้มีการร่วมลงทุนกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด ใช้ชื่อว่า น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยร่วมลงทุนฝ่ายละ 1 ล้านบาท ทำการก่อสร้างอาคาร อาบน้ำแร่ ร้านอาหาร ซุ้มพักผ่อน สถานที่จะหน่ายของที่ระลึก ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ทำการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2527 เวลา 15.00 น. โดยมี ฯพณฯ ดร. ประกอบ หุดสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อซื้อบัตรเข้าเที่ยวชมที่ด้านหน้าก่อนถึงบริเวณน้ำพุร้อน เดินผ่านร้านขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาไม่ไกลก็จะถึงบ่อน้ำพุร้อนหลายบ่อ แต่บ่อใหญ่ที่มีน้ำพุพุ่งจากพื้นดินขึ้นสูงมีจำนวน 2 บ่อ


ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นแบบ ไกเซอร์ คือลักษณะของน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้นมากๆ จนหาทางแทรกตามรอยแตกร้าวของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อน ความสูงของของการพุ่งของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหน น้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส จึงทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 เมตร จากสายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมากจากใต้ดิน เมื่อพุ่งไปสู่ด้านบนละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดจะมองเห็นเป็นรุ้งกินน้ำ อุณหภูมิของน้ำจะค่อยๆลดลงกลายเป็นละอองน้ำเย็นๆ สบายๆ พอลมพัดผ่านมาสัมผัสกับผิวกายก็จะยิ่งสดชื่นมากขึ้น


ประโยชน์ของน้ำพุร้อนไม่ได้มีเพียงแค่ต้มไข่ สามารถนอนแช่น้ำร้อน ที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคผิวหนัง ทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ที่น้ำพุร้อน สันกำแพง มีบ่อให้แช่ทั้งบ่อเด็ก, บ่อผู้ใหญ่ หรือจะแช่เท้าเพียงอย่างเดียวก็ได้

Send compliment :