รีวิว วัดพระธาตุดอยคำ

Kunakorn Ruksitanondha
2020-11-03 14:01:26

การเดินทางขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำทางที่สะดวกที่สุดคือมุ่งหน้าสู่อุทยานราชพฤกษ์ เมื่อมาถึงวงเวียนที่มีรูปปั้นช้างหน้าทางเข้าอุทยานราชพฤกษ์ให้วนขวาไปจนสุดจะเป็นถนนเลาะไปข้างๆอุทยานราชพฤกษ์ ขับรถตรงไปจนสุดจะเห็นป้ายทางขึ้นอยู่ทางขวามือครับ ถ้าศรัทธาแรงกล้าจะเดินขึ้นบันไดวัดไปไหว้พระธาตุดอยคำก็เลยไปนิดนึงจะเป็นลานจอดรถ และจะมีบันไดขึ้นครับ แต่ถ้าคิดว่าแรงไม่สู้ก็สามารถเอารถขึ้นไปได้ครับ แนะนำให้ไปเช้าๆ วันธรรมดา ลานจอดรถจะโล่งมากๆครับวัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะตัววัดก็มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี


วัดพระธาตุดอยคำ ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตาสำหรับเครื่องบินที่จะลงจอดที่สนามบิน ด้วยเหตุผลนี้การบินไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะถาวรวัตถุภายในวัดพระธาตุดอยคำ


ตามตำนานเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยคำมีอยู่ว่า ....


เทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตก บริเวณที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำและตาเขียว มาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า “ปู่แสะ – ย่าแสะ” ปู่แสะย่าแสะมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี”

“ปู่แสะ – ย่าแสะ” ได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวันทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหล่เขาและลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมากจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอยคำ”

เทวดาได้นำพระเกศาธาตุที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะนำขึ้นมาฝังและก่อสถูปไว้บนดอยคำ ต่อมาในปี พ.ศ. 1230 เจ้ามหันตยศ และเจ้าอนันตยศ พระโอรสแฝด 2 พระองค์ของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัยนครได้เสด็จขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานั้นไว้ และสร้างวัดพระธาตุดอยคำ ตั้งชื่อว่า “วัดสุวรรณบรรพรต”

ใครก็ตามที่เดินทางมายังวัดพระธาตุดอยคำนั้นจะต้องทำการสักการะปู่แสะย่าแสะก่อนเป็นลำดับแรก โดยศาล “ปู่แสะ – ย่าแสะ” จะตั้งอยู่ที่ทางขึ้นพระธาตุดอยคำ

เมื่อขึ้นวัดพระธาตุดอยคำจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยคำตั้งอยู่อย่างเด่นชัด พระธาตุดอยคำเป็นพระธาตุสำคัญของเชียงใหม่ จึงได้รับการบูรณะอยู่ตลอดมาจนเมื่ออาณาจักรล้านนาเริ่มเสื่อมอำนาจและตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดพระธาตุดอยคำจึงกลายเป็นวัดร้าง

กระทั่งในปี พ.ศ. 2509 มีการค้นพบวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นเพราะกรุในวัดแตก เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน)


พระอุโบสถวัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ห่างจากพระเจดีย์และพระวิหาร บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เป็นผู้สร้างอุทิศถวาย


พระธาตุดอยคำกับพระวิหารจะอยู่ภายในกำแพงแก้ว ถ้าเดินเข้าไปจากพระอุโบสถจะเห็นพระเจดีย์ก่อน (แต่ทางขึ้นมาที่วัดสมัยโบราณจะขึ้นมาทางบันไดนาคก็จะเห็นพระวิหารก่อน)


พระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม มีการยืดท้องไม้ให้สูงขึ้นทำให้เป็นฐานสูง องค์เจดีย์มีลักษณะคล้ายๆพระธาตุดอยสุเทพ มีลวดบัว 5 เส้น องค์ระฆัง บัลลังก์ย่อมุม ปลียอด และฉัตรแบบพม่า


พระวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าพระธาตุดอยคำ วิหารมีขนาดเล็ก ศิลปะล้านนา มีโถงก่อนที่จะเข้าพระวิหาร


หลวงพ่อทันใจ ประดิษฐานอยู่ด้านข้างพระวิหาร ว่ากันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ เช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บนทางวัดพระธาตุดอยคำ ได้จัดงานประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัม

ส่งคำชมเชย :