รีวิว จุดชมวิวลาดเกาะ

min mmm
2012-02-09 15:57:26

จุดชมวิวลาดเกาะ เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม สามารถมองเห็นทะเลกว้างจากมุมสูง ตรงจุดนี้เราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้ จะมีทางลงไปจนถึงน้ำละเลข้างล่างและมีศาลาให้พัก แต่หากมองจากข้างบนจะเห็นเป็นหน้าผาสูง จุดชมวิวนี้จะเป็น 1 ใน 2 ที่นักท่องเที่ยวแวะ ถ่ายรูปกันมาก ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม หากขับรถไปก็ใช้ถนนสายรอบเกาะ ก็จะถึงจุดชมวิวนี้ ถนนภายในเกาะจะมีแค่ 3 สายหลักๆ เท่านั้น รับรองว่าไม่หลงไปไหนถ้าไม่ข้ามเรือ

ส่งคำชมเชย :