Review Kao Ka Lok

ธีรารัตน์ ศุกรโยธิน
2022-04-21 12:02:49

เขากะโหลก ตั้งอยู่ในวนอุทยานท้าวโกษา มีที่จอดรถด้านหน้า เมื่อมาถึงจะมีชาวบ้านคอยถามเพื่อให้บริการเช่าเสื่อที่นั่ง มีร้านอาหารบริการด้านหน้า วิวสวยงาม ทรายละเอียด น้ำใสสีฟ้าคราม สามารถขึ้นชมวิวโดยรองมุมสูงได้ และ เย็นสบายดี หาดเล็กๆ สะอาดดี คนไม่มาก ทีจอดรถสะดวก40.- เก้าอี้นั่งตัวละ30.- ทรายเม็ดเล็กละเอียด มีเขารูปร่างคล้ายกะโหลก เหมาะนอนนั่ง ชิวๆ

Send compliment :