Review Ang khang station

จันจิรา อินทรศักดิ์
2012-02-21 14:50:13

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 3 ฤดู สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาที่อาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลายจากเดิมแปรสภาพดอยหัวโล้น

เป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาวด้านในสถานีเกษตรก็มีสวนและส่วนจัดแสดงพรรณไม้มากมายให้ได้เยี่ยมชม

ไม่ว่าจะเป็น สวนแปดสิบ สวนหอม สวนคำดอย สวนสมเด็จ กุหลาบอังกฤษ โรงเรือนกุหลาบตัดดอก โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก เรือกดอกไม้ สวนบอนไซ พระตำหนัก จุดชิมชา และแปลงผลไม้เมืองหนาวอีกทั้งยังมีบ้านพัก สโมรสรอ่างขาง ที่ให้บริการอาหารและกาแฟรสชาดดีจากดอยคำให้บริการอีกด้วย

Send compliment :