Review Wat MahaThat

๋JIRAWARN KWATHIJAK
2022-05-08 21:45:13

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ ใครชอบแนวนี้แนะนำให้มาเที่ยวดูนะคะ วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีการรับอารยธรรมมาจากเขมร สังเกตได้จากการสร้างพระปรางค์ที่มีลักษณะเหมือนทางเขมรมาก ยังมีระเบียงคต พระวิหารหลวง วิหารราย แท่นถือน้ำสาบาน กำแพงแก้ว และสถานที่อื่นๆที่น่าศึกษาอีกมากมาย ใครที่จะมาแนะนำให้อ่านหรือศึกษาประวัติก่อนที่จะมา จะทำให้เราเที่ยวสนุกขึ้นนะ

Send compliment :