Review Phupan Museum

OHMYGOD LOVE GOD
2012-05-02 20:16:32

"พิพิธภัณฑ์ภูพาน" เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของจังหวัดสกลนคร เริ่มเปิดให้ประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียงได้เข้าชมแล้วคับ ผมก็เลยถือโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คับ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นคับ โดยพิพิธภัณฑ์ อยู่หลัง รร.อนุบาลสกลนคร ติดริมหนองหารเลยคับ มีที่จอดรถกว้างขวางสามารถจอดได้ ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนคร ปฎิมากรรมต่างๆ เป็นศูนย์รวมข้อมูลของจังหวัดสกลนคร ในด้านต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ รวบรวมประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ ตำนานการต่อสู้ ตลอดจนพระอริยสงฆ์ จนกลายเป็นแอ่งธรรมมะ แต่ก็ยังตกแต่งไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะคับ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจมีโอกาสมาสกลนคร ก็แวะมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นะคราบบบ

Send compliment :