รีวิว วัดป่าธรรมโสภณ

Yui yuI
2012-05-16 17:13:31

เป็นวัดอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ๆกับศาลพระกาฬ มีองค์พระประธานที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนค่ะ

ส่งคำชมเชย :