รีวิว วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

wat Nakorn
2012-05-18 13:31:16

มาภูเก็ตทั้งที่ ถ้าไม่ได้มากราบขอพรจากหลวงพ่อแช่มยังถือว่าไม่ครบสมบูรณ์ วัดนี้เป็นวัดที่พื้นที่กว้างและมีสถาปัยกรรมที่สวยงามมาก จึงไม่แปลกที่ ที่นี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มานมัสการหลวงพ่อแช่มและเยี่ยมชมความสวยงานของอุโบสถต่างๆที่อยู่ในวัดครับ แต่ของกินที่นี้มีค่อนข้างจะแพงนิดหน่อยครับ

ส่งคำชมเชย :