รีวิว อุทยาน ร. 2

Kratae Ok
2012-06-05 11:45:19

หากมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาแล้ว จะต้องแวะมาที่นี่เสมอ
สถานที่แห่งนี้กว้างขวาง ธรรมชาติมาก คงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน
แต่ไม่ค่อยมีที่จอดรถ หายากมากค่ะ ควรมาก่อน 18.00 น.นะคะ

ส่งคำชมเชย :