รีวิว อุทยาน ร. 2

Pommy Haha
2012-06-05 11:49:16

เคยแวะไปตอนไปอัมพวา (ตอนรอให้ตลาดเปิด) เป็นอีกอุทยานหนึ่งที่น่าจะไปเที่ยวสักครั้ง เวลาคนไปอัพวา น้อยคนนักที่คิดจะไป ส่วนตัวชอบไปสวนสาธารณะอยู่แล้ว ที่นี่ต้นไม่เยอะมีบ้านไทย และพิพิธภัณฑ์ให้ดูดด้วย (ชอบอะไรไทยไทยอยู่แล้ว) ตอนบ่ายร่มรื่น เิดินเล่นได้ไม่เหนื่อยจนเกินไป แต่ถ้ามีจักรยานคงจะไปได้รอบอุทยานมากกว่า

แนะนำนะคะไปอัมพวาลองเข้าไปเดินเล่นในนี้ได้ ร่มรื่นและมีประโยชน์ดีค่ะ

ส่งคำชมเชย :