รีวิว ปาลิโอ อินน์

ล้อมพงศ์ จันทร์พิทักษ์ (น้ำปั่น)
2012-06-05 17:10:54

เป็นโรงแรมที่มีห้องเป็นแบบฝรั่งหย่อยครับ ราคาก็แพงใช่ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพก็ โอนะครับ

ส่งคำชมเชย :