Review Taleban Park

min mmm
2012-07-10 22:57:24

ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ตลาดวังประจัน ตอนกลับได้เข้าแวะที่อุทยานทะเลบัน เป็นสถานที่เงียบ และสงบมาก ได้ยินแต่เสียงนกและกบร้อง บรรยากาศรอบๆอุทยาน ก็ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ ในส่วนของบึงเกิดจากการยุบตัวของโพรงถ้ำใต้ดิน เป็นแอ่งขนาดใหญ่ ทางอุทยานได้ทำทางเดินด้วยไม้ที่ยื่นเข้าไปในบริเวณบึง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศรอบบึงอย่างใกล้ชิด และมีศาลากลางน้ำไว้เป็นที่พัก บริเวณบึงจะมีนกหลายชนิดอาศัยอยู่ แต่จะมีมากคือ นกเงือก มีจำนวนทั้งหมด 8 ชนิด และผู้คนส่วนมากจะมาดูนกเงือกกัน ถ้าเข้าหน้าฝน ก็จะสัตว์ประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งจะออกมาส่งเสียงร้องคล้ายเสียงของสุนัข อยู่รอบๆ บึง สัตว์ชนิดเรียกว่า หมาน้ำ รูปร่างคล้ายกบแต่มีหาง
รอบๆ อุทยานจะเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนแล้วเต็มไปด้วยป่าดงดิบ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย อุทยานแห่งนี้ เปิดเวลา 8.30 -16.00 น. ทุกวัน ค่าบัตรเข้าอุทยาน 30 บาท/คน
การเดินทางจากสงขลา ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 (สายเอเชีย) จนถึงสี่แยกคูหา เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงหมายเลข 406 เข้าจังหวัดสตูล พอถึง อ.ควนโดน ถึงทางแยกเข้า ต.วังประจัน ตามถนนสายชายแดนไทย-มาเลเซีย หมายเลข 4184 หรือเดินทางด้วยรถประจำทาง หาดใหญ่-สตูล ให้ลงตรงทางแยกเข้า และต่อรถเข้าไปที่อุทยาน

Send compliment :