รีวิว พุทธอุทยานเพชรปุระ

Sai Wisunsaya
2012-07-20 08:57:12

บนถนนทางหลวงหมายเลข 21 สระบุรี หล่มสัก ขับผ่านตัวเมือง ศาลากลางจังหวัด สังเกตุทางขวามือ จะเห็นองค์พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิืลปะลพบุรี ทรงเครื่องสวยงาม องค์สูงใหญ่ (น้ำหนักประมาณ 60 ตั้ง) ตั้งเด่นอยู่

ที่ พุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ที่ชาวเพชรบูรณ์ตั้งใจใช้ประกอบศาสนกิจและเป็นพุทธบูชาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีองค์จำลองของ พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์

องค์พระพุทธมหาธรรมราชา มีพระพักตร์กว้าง พระโอษฐ์แบะ พระกรรณยาวย้อยจรดพระอังสะ พระเศียรทรงชฏาเทริด ทรงสร้อยพระศอพาหุรัด ประคดเป็นลายสวยงาม

พระพุทธรูปองค์นี้ ได้นามว่า พระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องจากพระวรกายสวมใส่เครื่องประดับของกษัตริย์นักรบสมัยโบราณ

มีโอกาสผ่านไปทางนั้น อย่าลืมแวะเข้าไปกราบสักการะกันนะคะ

ส่งคำชมเชย :