Review Wat Chalong

min mmm
2012-08-02 11:53:42

ไปกับเพื่อนค่ะ เป็นวัดที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมไปทำบุญกันค่ะ สักระสิ่งศักดิ์ มีประติมากรรมที่สวยงามภายในวัด และยังมีศูนย์เด็กเล็กภายในบริเวณวัดด้วย วัดนี้อยู่ติดถนนใหญ่ สายเข้าเมืองภูเก็ต เดินทางสะดวกค่ะ

Send compliment :