รีวิว วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง (วิหารแก้ว)

Thanakrit L.
2012-08-02 20:11:12

สมัยเป็นเด็กเกือบยี่สิบปีแล้วเคยได้มาวัดนี้กับคุณพ่อหลายครั้ง คุณพ่อท่านเป็นลูกศิษท์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดนี้มีวิหารที่สวยงามมากครับเรียกว่า "วิหารแก้ว" เมือก่อนตอนเป็นเด็ก ทุกๆเดือนคุณพ่อจะพาไปไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกเดือน ที่บ้านท่านเจ้าคุณฯเสริม ที่พหลโยธิน และ นานๆครั้งก็พามาที่วัีดท่าซุงนี่ หลังจากท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มรณะภาพไปร่างท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะครับ ยังเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ

ส่งคำชมเชย :