รีวิว สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ล้อมพงศ์ จันทร์พิทักษ์ (น้ำปั่น)
2012-08-09 12:10:03

ที่นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโคราชนะครับก็เหมือนกับบุ่งตาหลัวครับ เป็นสถานที่ออกกำลังกายครับ เหมาะกับทุกวัยเลยครับ ที่ผมชอบมากนะครับให้อาหารปลาอะครับสวยเยอะมากไปที่นั้นนะครับไม่อยากกลับโคราชเลยครับ ถ้าได้วิ่งออกกำลังกายนะครับ คงจะไม่เหนื่อยครับ มีแต้น่ารักทั้งนั้นครับ รอบๆนะครับยังมีหลายกจิกรรม อีกหลายอย่างเลยครับ ถ้ามีเวลาน่าแวะมานะครับ

ส่งคำชมเชย :