Review Asiatique The Riverfront

sMiLe@ TriPle
2012-08-10 15:50:38

ไปเดินมาบรรยากาศสวยดี เหมือนย้ายสวมลุมไนท์มาตั้งเลย ถ้าริมแม่น้ำมีเก้าอี้ให้นั่งจะดีมาก บางทีก็จะมีการแสดงเปิดหมวกด้วยดูแล้วได้บรรยากาศคลาสสิคดีครับ ช่วงนี้เพิ่งเปิดไม่นานคนจะเยอะมากช่วงเย็น

Send compliment :