Photo - ChomChol by Tong K.

หอยแมลงภู่อบ จานนี้อีกจาน ยกนิ้วให้ เค๊าใส่เครื่องสมุนไพรหลากหลายลงไปนึ่งด้วย

Discussion

Photo Detail

add photo on 2012-08-16 15:53:59
Album : ChomChol