Review Don Wai Float Market

Tong K.
2012-08-22 17:08:04

ขอแนะนำ 3 อย่างที่พลาดไม่ได้ ครับ
1. ปลาตะเพียนต้มเค็ม
2. เป็ดพะโล้
3. ขนมไทย

Nam kitty
Sent a compliment Thank you on 2012-10-08 10:46:35
Send compliment :