รีวิว พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

Kratae Ok
2012-08-22 17:34:17

มาเที่ยวอยุธยาทั้งที ต้องแวะมาเที่ยวที่นี่ให้ได้ เที่ยวแนวใหม่ "ท่องเที่ยวตามแนวพระราชกรณียกิจ"

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย หรือเรียกแบบง่ายๆ คือ ทุ่งมะขามหย่อง โดยเป็นสถานที่ที่ตั้งของพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย มีพื้นที่โดยประมาณ 250 ไร่ เ็ป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ โดยพื้นที่ทั้งหมดใช้สำหรับกักเก็บน้ำอีกด้วย มีอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ด้านหน้า หากใครมาถึงจะต้องแวะสักการะก่อนที่จะเข้าไปด้านใน

บริเวณทุ่งมะขามหย่องแหล่งนี้ มีพื้นที่เป็นจำนวนมาก มีต้นไม้น้อยใหญ่ปลูกเต็มพื้นที่ ให้ความร่มรื่นแต่ผู้มา ณ ที่แหล่งนี้ และยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ได้อีกด้วย หากช่วงเวลาเย็นๆ จะมีประชาชนมาออกกำลังกาย เดิน วิ่งรอบบริเวณทุ่งมะขามหย่องเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีค่าผ่านประตูแต่อย่างใด

และหากสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถขับรถเข้าไปด้านใน จะมีอาคารสำหรับแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้สำหรับแสดงภาพพระราชกรณียกิจของในหลวง โดยจัดแสดงอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เป็นห้องโถงโล่ง เป็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ พร้อมกับคำบรรยายรูปภาพ และยังมีการถายวิดิทัศน์อีกด้วย แต่จะมีการฉายเป็นรอบๆ โดยจะมีที่ให้สำหรับนั่งชมภายใน

ภายล่างของอาคารจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเกี่ยวกับสถานทีึ่แหล่งนี้ และมีร้านค้าสำหรับขายของที่ระลึกอีกด้วย อาทิเช่น พวงกุญแจ เสื้อยืด พัด กระเป๋า ให้กับนักท่องเที่ยว ราคาไม่แพงมากนัุก

แวะมาไหว้พระที่อยุธยาก็อย่าลืมแวะมาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยที่ทุ่งมะขามหย่องกันด้วยนะัคะ


ส่งคำชมเชย :