รีวิว พุทธอุทยานเพชรปุระ

parinya sorasad
2012-09-12 16:40:21

่ผ่านไปผ่านมาทุกครั้งก็ต้องยกมาไหว้ขอพร กับองค์หลวงพ่อพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ตลอดครับ สถานที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังใหม่)มองเห็นเด่นเป็นสง่า ครับรถผ่านก็ต้องขอพรขอให้ลูกช้างเดินทางปลอดภัยทุกครั้งไปครับ

ส่งคำชมเชย :