รีวิว สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์

Tangmo namo
2012-09-12 23:03:01

ได้แวะเ้ข้าไปเที่ยวฆ่าเวลาเพราะหลานๆ มาจากต่างจังหวัดค่ะ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3086 (กาญจนบุรี-บ่อพลอย) ประมาณกิโลเมตรที่ 21 จะเห็นป้ายสวนสัตว์เปิดทางซ้ายมือ นับเป็น สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรีค่ะ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 70 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท ค่ะ ที่นี่มีสัตว์นานาชนิด เช่น ยีราฟ ช้าง ม้าลาย อูฐ เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว หมีควาย ลามา นกกระจอกเทศ กวางชนิดต่างๆ เปนต้นคะ

ส่งคำชมเชย :