Review Monjam Camping Resort

Janio .ktc
2012-09-22 00:24:10

ประทับใจครับ เป็นที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่นักดูทะเลหมอกต้องไม่พลาด เพราะมีกลุ่มควันความเย็นให้คุณชื่นชมในปริมาณที่สะใจ แถมอากาศก็สดชื่น ทำให้ลืมความวุ่นวายในเมืองกรุงไปเลย

Send compliment :