รีวิว บ้านถวาย

Pui ChiangRai
2012-09-28 03:50:00

ไปเที่ยวมาสัก 2-3 ครั้งครับ ของที่นี่ส่วนมากคือของทำมือ เป็นศิลปะ ทั้งจากไม้และดินเผา ที่นี่เป็นคล้ายศูนย์รวมของสินค้าทำมือเลยทีเดียวเพราะรวบรวมมาจากหลายๆ ที่ เมื่อก่อนยังเป็นแค่หมู่บ้านแกะสลัก แต่เดียวนี้ส่วนมากเป็นร้านค้าไปทั้งหมด ปัจจุบันราคาของที่นี่ถือว่าค่อนข้างแพงไปสำหรับคนทั่วไป คงเป็นเพราะของทำมือเป็นที่สนใจของต่างชาติ และเข้ามาสั่งไปขายยังต่างประเทศ ทำให้ราคาทั้งหมดขยับสูงขึ้นไป

ส่งคำชมเชย :