Review Tat Mok Waterfall

I am Backpacker
2012-10-05 14:46:24

ไปมาแล้วจ้า บอกเลยว่าเงียบสงบมากๆ เหมาะมากกับการมาร่วมกิจกรรมกลุ่มกันแบบลับๆ อิอิ ที่นี่ธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆครับ จริงๆแล้วน้ำตกเนี่ยต้องเดินเท่้าเข้าไปอีกค่อนข้างไกลเลยแหละ แค่เข่ามาจากถนนใหญ่ก็ไกลมากแล้ว ถ้าไม่อยากเข้าไปลึกก็สามาถตั้งแคมป์อยู่บริเวณริมธารด้านล่างน้ำตกก็ไดครับ มีไฟฟ้า มีห้องน้ำ และก็อยู่ใกล้ที่พักของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

Send compliment :