รีวิว ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

mimny ben
2012-10-11 12:43:50

เพื่อการเงินที่คล่องต้องไปสักการะองค์เศรษฐีนวโกฏิค่ะ เลย....ไปบ่อยมากประมาณว่าเงินเหลือในกระเป๋าน้อยก็ต้องไปแล้วแค่ได้เอากระเป๋าตังแตะที่องค์ท่านก็สบายใจแล้วค่ะ

ส่งคำชมเชย :