รีวิว นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ทัศนีย์ หงษ์สา
2012-10-13 19:52:00

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นอาคาร 3 ชั้น ไม่รวมชั้นลอย และที่ปลายของ
อาคารทั้งสองด้าน มีชั้น 4 สำหรับเป็นจุดชมวิวในมุมสูง ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2,500 ตรม. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร รวมทั้งสิ้น 8,000 ตรม. ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัด
แสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 9 ห้องจัดแสดง

นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 300 ตรม.เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม

การเข้าชมนิทรรศการจะแบ่งออกเป็นรอบๆ นะคะ แต่ละรอบห่างกัน 20 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางนิทรรศน์บรรยายตลอดการชมนิทรรศการ นิทรรศการจะมีทางเข้าชม 2 เส้นทาง เส้นทางที่สองเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่ เราจะเลือกชมเส้นทางไหนก่อนก็ได้ ...สิ่งที่ชอบและทำให้กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองคือ วิธีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ไม่น่าเบื่อ มีลูกเล่นมากมาย เช่น การให้เรานั่งไปบนเรือเพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ำ ..ขณะที่รอเวลาเข้าชม เราสามารถเข้าไปชมนิทรรศการหมุนเวียนที่จะทำการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเรื่องราวไปเรื่อยๆ ตามะยะเวลาได้อีกด้วย

เรื่องราวที่จัดแสดง คือ เรื่องราวของกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นี่เหมาะมากสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการหาพาน้องๆ ไปหาความรู้นอกห้องเรียนนะคะ ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถชมนิทรรศการได้อย่างสนุกสนานค่ะ สำหรับใครที่พาเพื่อนชาวต่างชาติมาชม เค้าก็มีเครื่องแปลภาษาให้ยืม และน้องๆ เจ้าหน้าที่ที่คอยอธิบายให้ฟังด้วยค่ะ

ส่งคำชมเชย :