รีวิว วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

Mr.K O-sathabhan
2012-10-14 23:06:24

ภายในวัดสวยงามมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านนาตั้งแต่สมัยเชียงแสน ภายในวิหารมีพระพุทธรูปพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ อีกทั้งภาพจิตรกรรมรอบผนังวิหารเขียนเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมาก ส่วนหอไตรเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ผนังตึกด้านนอกประดับด้วยปูนปั้นทวยเทพแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงาม นอกจากนั้นแล้วห้องน้ำที่วัดนี้สะอาดมาก

ส่งคำชมเชย :