รีวิว วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

โอ๊ะโอ๋ ..
2012-10-15 22:18:41

ุวัดพระสิงห์ เท่าที่อ่านประวัติมาบ้างแล้ว ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะ ..ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้เราๆ รุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมากมายเลยค่ะ ก็อย่างเช่น โบสถ์,หอไตร,วิหารลายคำ สวยงามทุกอย่างเลยค่ะ

ส่งคำชมเชย :