รีวิว วัดคีรีวงศ์

Mut Panitara
2012-10-16 17:04:29

ได้มีโอกาสไปปฏิธรรมมาค่ะ รู้สึกจิตรใจสงบขึ้น บริเวณวัดร่มรื่นมากค่ะ ได้บำเพ็ญประโยชน์หลายๆ อย่าง พร้อมทั้งเดินจงกลมนั้งสมาธิ ที่วัดนี้ถ้าใครสนใจจะเข้ามาบวชหรือปฏิบัติธรรมขอแนะนำคะ

ส่งคำชมเชย :