Review Wat Arun

YooHoo Ha
2012-10-24 09:21:36

วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง วัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่น หากใครผ่านมาผ่านไปด้วยเรือ มองจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นยอดปรางค์โดดเ่ด่นอยู่ สวยงามมาก ทางเข้าจะมียักษ์ตัวใหญ่มาก 2 ตน ยืนอยู่ หลังจากกราบไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่วัดแห่งนี้ ก็เดินชมงานสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรม แอบหลงใหลเชียวแหละ ยิ่งได้เดินขึ้นไปบนยอดพระปรางค์ก็ยิ่งเห็นความงดงาม และความภาคภูมิใจ มาแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะขอเก็บภาพ สวยๆ งามๆ เพื่อเป็นที่ระลึกกันสักกะหน่อย

Send compliment :