Review Mae La Pla Pao @ Sing Buri Province

Everything Jingle bell
2012-11-02 16:52:32

แม่ลาปลาเผา ร้านอาหารชื่อดังของสิงห์บุรี นางเอกของร้านก็ต้องนี่เลยปลาช่อนเผาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสแซบเว่อร์ นอกจากนี้ยังมีปลาช่อนแดดเดียว ห่อหมกปลาช่อนด้วย ต้องแวะมาทานทุกครั้งที่ผ่านมาทางนี้

Send compliment :