Review Wat Phra Chaiya Ratchaworawihan

nadlada lamun
2012-11-07 15:42:42

เป็นวัดเก่าแก่ และสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดสุราษฏร์ มีเรื่องราวมากมายทำให้วัดนี้ มีคนมาทำบุญ มาสักการะสิ่งศักดิ์สิ่งและขอพรกันเยอะ เข้าไปแล้วรู้สึกสงบ อบอุ่นใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าไปทำบุญ

Send compliment :