รีวิว ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ji-da ...
2012-11-08 17:57:30

ไปวัดนี้เหมือนเราอยู่เมืองจีนเลยค่ะ เด่นๆเลยก็เรื่องขอบุตร หากใครไปในเรื่องนี้ แนะนำให้ขึ้นไปที่ชั้น 4 เพื่อกราบขอพร “ องค์สมเด็จพระอนุตรธรรมมารดา " ให้ได้บุตร และบุตรที่ได้จะมีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาที่ดี อีกด้วย อันนี้ฟังเขามาอีกทีน่ะค่ะ

ส่งคำชมเชย :