รีวิว สวนลุมพินี

ji-da ...
2012-11-08 18:03:26

อัพแอนด์ดาวน์ 1 2 3 4 .......5 6 7 8 ไปสวนลุมช่วงเย็นจะได้ยินเสียงนี้ประจำค่ะ สวนลุมนอกจากจะเป็นที่ออกกำลังกายของคนกรุงแล้ว ยังเป็นลานกิจกรรมต่างๆด้วย เป็นสวนสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกรูปแบบจริงๆค่ะ

ส่งคำชมเชย :