Review King Rama 2 Park

Keng Amatawat
2012-11-14 16:29:59

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อไปศึกษาประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นไทย เหมาะสำหรับเด็กๆ เพราะนอกจากจะได้เห็นความสวยงามของบ้านเรือนไทยแล้ว ยังจะได้เห็นของสะเครื่องชาม, รูปภาพ และที่สำคัญ บางช่วงจะมีการแสดงโขน, ละครไทยๆ เด็กๆ ก็จะได้เห็นตัีวอย่าง การแสดงการละเล่น ของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวที่อุทยาน ร.2 เหมาะที่จะจัดอยุ่ในทริป ตลาดน้ำอัมพวา เพราะไม่ไกลกัีนเลย ถือวันเป็นวันครอบครัว One Day Trip ได้ดีทีเดียว

Send compliment :