Review Amphawa Flaoting Market

Keng Amatawat
2012-11-14 17:16:57

ฮอตฮิต มากๆ เลยทำให้เกิดความสงสัยอยากรู้ เลยต้องไป เส้นทางไปไม่อยาก แต่ก็ไกลพอสมควรเลย หากไปตลาดน้ำที่เดียว ที่จอดรถหายาก เพราะคนเยอะ เมื่อเดินเข้าไป ก็ต้องทำใจเพราะคนเยอะ เบียดกันเหมือนจตุจักร ส่วนร้านต่างๆ ที่ขายของ เหมือนตลาดน้ำหรือตลาดโบราณ แห่งอื่นๆ ที่น่าทาน แต่หาความอร่อยไ้ด้น้อย แต่ถ้าไปเพื่อถ่ายรูปและสัมผัส บรรยากาศ ล่ะก็ตลาดน้ำอัมพวา ตอบโจทย์ ครับ

Send compliment :