Photo - Amphawa Flaoting Market by ขี้ฝุ่น ตะลอนทัวร์

บรรยากาศร้านค้าด้านล่าง ของกินเพียบ ดูจากร่มที่กางอัดแน่นมาก

Discussion

Photo Detail