Review King Rama 2 Park

ViVyLoVE (>..<)
2012-11-19 13:18:15

สถานที่หลบแดดร้อนๆที่ชอบแวะไปมากค่ะ เพราะดอกไม้ของที่นี่สวยและผลัดกันออกดอกให้ชื่นชมตลอดทั้งปี บรรยากาศก็ร่มรื่นเหมาะจะนั่งรับลมจากแม่น้ำที่สุด อึดอัดกับฝูงชนแน่นๆในตลาดอัมพวามา ก็ต้องหนีมาซ่อนตัวที่นี่ทุกครั้งเลย

Send compliment :