รีวิว วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

Naughty Pann
2012-12-04 17:03:45

ใครที่เกิดปีมะโรง ควรไปกราบสักการะพระธาตุที่วัดพระสิงห์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตคะ เมื่อมาถึงความประทับใจแรกคือความสวยงามของวัดที่เป็นศิลปะแบบล้านนาล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นที่วิหารลายคำ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระคู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่ ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรื่องราวของสังข์ทองหรือสุวัณณสังขชาด เป็น 1 ใน 50 เรื่องของปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาต เป็นงานวรรณกรรมที่แต่งเลียนแบบชาดกโดยพระเถระชาวเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2000-2200 นอกจากสุวัณณสังขชาดกแล้วยังมีเรื่องสมุทรโฆษชาดก สุธนชาดก รถเสนชาดก เป็นต้น

อีกหนึ่งความประทับใจคือความสะอาดของวัด ทุกแห่งที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นบริเวณพระธาตุ หอไตร วิหาร หรือกระทั่งห้องน้ำได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมากเลยคะ หากได้แวะไปเชียงใหม่ ก็อย่าลืมไปสักการะพระธาตุ และขอพรจากพระพุทธสิหิงค์กันนะคะ

ส่งคำชมเชย :