Review Doi Tung Palace - Mae Fa Lung

nadlada lamun
2012-12-07 10:11:26

ดอยตุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นของเชียงราย ต้องไปช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นสบายที่นี่จะมีพระตำหนักดอยตุงซึ่งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่ารูปแบบการสร้างเป็นการผสมผสานสถาปัตย์ล้านนากับพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว ระเบียงด้านหลังยื่นออกไปสามารถไปยืนชมสวนดอกไม้ของดอยตุงได้อย่างสวยงาม

Send compliment :