รีวิว ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล

David Duangkaew
2012-12-09 21:10:13

ในที่สุดปีนี้ก็ได้ชมและดมดอม ดอกทานตะวันสมใจแล้วครับ กับทุ่งดอกทานตะวันที่เขาจีนแลแห่งนี้ เราจ่ายค่าเข้าชมเพียงคันละ 20 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นทหารเก็บครับ ด้านในมีที่จอดรถจำนวนมาก เราสามารถมองเห็นทุ่งทานตะวันอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีฉากหลังเป็นเขาจีนแล นี่แหละครับ blackground ที่ผมต้องการเลย

ทุ่งทานตะวันบริเวณนี้จะแบ่งเป็น 2 ทุ่ง มีถนนกั้นกลาง แต่ละทุ่งเต็มไปด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองเป็นทุ่งทองกว้างไกลสุดหรูลูกตา เสียดายเพียงว่าดูเหมือนดอกทานตะวันที่นี่จะดอกไม่ใหญ่สมใจผมมากนักก็ตาม แต่ก็ได้ภาพสวยๆ ไม่น้อยเลยครับ

Kung Bassman
ส่งคำชมเชย รูปภาพ สวย เมื่อ 2012-12-11 17:27:19
ไปได้จังหวะ ภาพสวย ฟ้าใสเลยครับ
ส่งคำชมเชย :