Review King Rama 2 Park

Oum_Pornchanok Muangya
2012-12-11 22:10:17

ทริปนี้ไปตลาดน้ำอัมพวา ก็ไปพบกับสถานที่ที่เรียกได้ว่า เราคนไทยต้องรักและหวงแหน นั่นคือ อุทยานแห่งชาติ ร.2 ร่มรื่นน่าเดินเล่นมาก

บรรยากาศโดยรอบมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยแท้ ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเอาทั้งวัตถุโบราณและความเป็นธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เข้าชมและเก็บเอาความประทับใจไว้ตลอดกาล

Send compliment :