Review Doi Tung Palace - Mae Fa Lung

POrpLa DeE Lert
2012-12-13 13:20:12

ถ้าพูดถึงดอยตุง ภาพดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายพันธุ์ ก็ปรากฎขึ้นมาเลยค่ะ ที่นี่ เป็นสวนดอกไม้ เมืองหนาว ที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่อากศเย็นสบาย ดอกไม้ต่างๆก็พากันอวดสี แบ่งบาน สะพั่ง สวยงามมาก เรียกได้ว่า ถ่ายมุมไหนก็สวย จะเดิน กลางวัน หรือ เช้า เย็น ก็สบาย เพราะอากาศที่นี่ เย็นสบายสดชื่นจริงๆค่ะ

Send compliment :