Review La Villa @ Aree

BaNaNa Lover
2012-12-26 15:32:47

ลา วิลล่า อารีย์ อีกหนึ่งสถานที่ฮิตที่แวะเวียนไปบ่อยมากๆค่ะ เราชอบไปเดินหาข้าวทานที่นี่เพราะมีร้านอาหารให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย ทั้งไทย ญีุ่ปุ่น ฝรั่ง โดยเฉพาะร้านโปรดอย่าง Hob (House of beers) ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีโซนให้นั่งทั้ง Open air และโซนในร้าน บางวันก็มีดนตรีสดจากศิลปินดังๆมาเล่นให้ฟัง เป็นร้านที่ชิลมากๆค่ะนอกจากจะได้ทานข้าวแล้ว ยังสามารถเดินช็อปปิ้งได้ด้วยนะคะ

Send compliment :