รีวิว พระปรางค์สามยอด

Garn Model
2012-12-27 17:42:16

พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดลพบุรี ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอีกสถานที่หนึ่ง ที่มีความงดงาม และคงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน

จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทย และเทศมาเที่ยวถ่ายภาพกันมากมาย ถือว่าเป็นอีกนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดลพบุรีก็ว่าได้ค่ะ

ส่งคำชมเชย :