Review Wat Nongwang

Oum_Pornchanok Muangya
2013-01-10 14:51:12

วัดหนองแวง เป็นวัดที่เรียกว่าทั้งเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวขอนแก่นเลยก็ว่าได้ เมื่อก่อนจะเรียกว่าวัดหนองแวงตราชู แต่ด้วยความที่มีีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้เป็นเจดีย์เก้าชั้น มีความงดงามมาก จึงพากันเรียกว่าวัดเจดีย์ 9 ชั้น

ภายในมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้สักการะมากมาย เรามักจะเห็นชาวต่างชาติเข้ามาแวะถ่ายรูปในความงดงามของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้

ถ้ายังไงใครมีโอกาสผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองขอนแก่น ขอบอกว่าวัดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดเลยนะค่ะ

Send compliment :