รีวิว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

yuthaporn prawanrumya
2013-01-13 11:44:26

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่่งมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันสวยงามเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ และในอุโบสถก็มีพระแก้วมรกต ที่มีการเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งเราและครอบคร้วก็ไปไหว้พระอยู่เป็นประจำทุกปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะ ที่มากันตลอด

ส่งคำชมเชย :